Klientu apkalpošanas gada balva valsts pārvaldē
"Teicams piemērs 2016"

Pozitīva attieksme, atsaucība un vēlme palīdzēt veido teicamu klientu servisu, kas ne vien ietaupa laiku, bet arī valsts resursus.

Lai mēs kļūtu par valsti ar labāko klientu apkalpošanu, aicinām novērtēt iestādes un to darbiniekus, līdz 2016. gada 17. novembrim aizpildot anketu šajā vietnē vai mobilajā lietotnē "Futbols".

Iespējams, tieši Tavs uzslavētais darbinieks vai iestāde saņems Klientu apkalpošanas gada balvu valsts pārvaldē!

Balso par atsaucīgu valsts pārvaldes darbinieku
Autorizācija
Lūdzu, aizpildi visus laukus.
Reģistrācija
Lūdzu, aizpildi visus laukus.
Reģistrācija

Uz Tavu ievadīto e-pasta adresi tika nosūtīta saite reģistrācijas apstiprināšanai. Lūdzu, noklikšķini uz šīs saites, lai pabeigtu reģistrāciju. Ievadītā e-pasta adrese: demo@demomail.com

Paroles atjaunošana
Lūdzu, aizpildi visus laukus.
Paroles atjaunošana

Saite paroles atjaunošanai tika nosūtīta uz demo@demomail.com

Parole atjaunota

Tava parole ir veiksmīgi atjaunota.

Iespējams, tieši Tevis uzslavētais darbinieks saņems Klientu apkalpošanas gada balvu valsts pārvaldē "Teicams piemērs 2016"

Tu aizpildi anketu kā
klientu apkalpošanas vieta *
iestāde *
Darbinieka vārds, uzvārds
Darbinieka amats
Kā jūs vērtējat apkalpošanas kvalitāti iestādē? *
Pastāsti vairāk
KĀ JŪS VĒRTĒJAT DARBINIEKA ATSAUCĪBU?
Pastāsti vairāk

* - obligāti aizpildāmie lauki

Anketu iespējams arī aizpildīt mobilajā aplikācijā:

Klientu apkalpošanas rokasgrāmata